Lakkumisluulet

Prindi

Valdur Mikita

1

Lakkumisluuletuste puhul lakutakse enamasti originaali, mitte selle peegelpilti, kuid Umberto Eco on oma hilisemates töödes soovitanud ka teistsuguseid lugemismudeleid. Viimased ongi Ameerikas juba kasutusele võetud, ehkki ümberpööratud kujutise maitse on pisut mõru.

(GIF)

1

2004-12-21