Teemad

Patt ja patukahetsus

Prindi

Püha Kroonlinna Johannes

1

Kui kulgedes teel Jumala poole kohtad kurja vaimu seatud takistusi, kui leiad oma südamest kahtlust, ebausku, viha (vahel isegi nende inimeste vastu, kes vääriksid täielikku austust ja armastust) ja veel muidki himusid, siis ära lase neil end segadusse viia. Tea, et need on vastase suits ja hais, kes taganeb ainuüksi Issanda Jeesus Kristuse viipest.

Kui eksid Jumala vastu ja kui su patud piinavad ja põletavad sind, siis otsi nii kiiresti kui võimalik ainsat elavat ja meie pattude pärast toodud ohvrit. Pane patud maha selle Ohvri palge ette. Muidu ei saa sa kuskilt pääsemist. Ära kujutle end pääsevat omal jõul.

Kui sügavale inimese loomusse tungis patt, väärastades ja kahjustades teda. See tegi tema vastikuks ja kõlbmatuks Jumalale ja inimestele. Ainult Jumal-Isa isikuline Sõna suutis teda puhastada, parandada ja uuendada.

Tee kõik vastupidiselt vaenlase ässitusele. Kui ta õhutab vihkama neid, kes sind on solvanud, armasta sina neid. Õnnista enda laimajaid, ära karista neid, kes viivad sinult sinu oma, vaid anna neile vabatahtlikult.

Kui tahaksid naerda, nuta. Kui sind rõhub kurvameelsus, katsu rõõmus olla. Kui oled kade, rõõmutse teiste kordaminekust. Kui vastuväited ja sõnakuulmatus lahvatavad su sees, alluta oma tahe ja ole järeleandlik. Kui liiderlikud mõtted ründavad, pea kalliks südame puhtust. Mõtle, kui kõrge on kristlase hind: ta on jumalikustunud Jeesuses Kristuses. Pea meeles, et meie liikmed on Kristuse liikmed. Kui sind vallutab uhkus, alanda ennast. Kui sind vallutab viha, püüa eriti hea olla. Kui oled ägestunud, hoia oma rahulikkust. Kui kannatada ihnuse all, ole eriti lahke. Kui oled hajameelne, sulge tunded kõigele välisele ja mõtiskle ainsast vajalikust. Kui kahtlus, usunõtrus ja ebausk ahistavad, kutsu abiks kindel usk ja mõtle usu eeskujude või Vana ja Uue Testamendi usklike ning usu kaudu tehtud imede peale. Tee nii, ja ära anna vaenlasele järele, sest kõik himud, tahtmised ja tujud on tema unelmaks.

Loe veel: www.karlovakirik.ee

1

2005-06-08