Teemad

MärksõnaEluteadus

Loomade väärkohtlemise vastane liikumine

Prindi

LVVL

1

Meie liikumise põhiidee on kõigi elusolendite võrdne ja õiglane kohtlemine. Kannatust ja heaolu ei tohi meie meelest jagada vastavalt olendite intellektuaalsele ja füüsilisele üleolekule - me kõik tunneme valu ja hirmu, õudu ja ängi ühtemoodi, olgu selleks meieks siis kassid või inimesed, sisalikud või sipelgad. Ometi kasutavad mõned inimesed ära seda, et loomad neist nõrgemad ja väetimad on, et nendel pole võimalust eneste eest seista ja nad ei saa kellelegi oma kannatusi kurta. Elusaid loomi koheldakse nagu elutuid objekte, pidades lihast ja verest olendeid karbonaadiks või katseklaasiks.

Meie liikumise eesmärk on inimeste teadlikkuse tõstmine. Me tahame, et inimesed märkaksid maailma, milles elavad miljardid katseloomad, lihaloomad, nahaloomad; maailma, millele avalikkus nii vähe tähelepanu pöörab, ent mis oma võikuse ja jälkusega ometi rahva tähelepanu ära on teeninud. Me tahame, et inimesed selle vastu üles tõuseksid ja selle vastu võitleksid, et maailm oleks ilusam ja harmoonilisem.

Meie liikumise sihtgrupiks on inimesed, kelles künism pole veel kaastunnet enda alla matnud. Me usume, et kui inimesed vaid näeksid, kui arutult ning jõhkralt miljardeid loomi koheldakse ning kui mõttetud ja kasuahned on säärase kohtlemise eesmärgid, siis väärtustaksid väga paljud peagi meie ideid ja püüdlusi.

http://www.loomadenimel.org/

Loe ka: Kas taim tunneb vähem valu kui loom? Elusolendite väärtustamine vastavalt nende sarnasusele inimesega. (Keskkonnaeetika konverents Tartus, 2005)

Vaher, A; Keskpaik, R.; Keerus, K. Keskkonnaeetika võtmetekste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008 Vt täistekst: Keskkonnaeetika_v6tmetekste.pdf

(JPEG)

1

2006-10-02