MärksõnaKirjandus

Salome

Prindi

Oscar Wilde (Tõlkija: Henrik Visnapuu)

1

Tõlkja poolt.

Vaevalt leidub maailma kirjanduses teist teost, mis nii üldilmliselt tuttavaks oleks saanud kui inglase Oskar Wilde „Salome.* Vähe leidub ka raamatuid, mille saatus „Salorne" saatuselle vastaks.

"Salome" on 1892 aastal Prantsuse keeles kirjutet. Samal aastal taheti teda Londonis Palace Theatre’is Sarah Bernard’i osavõttel etenda, kuid ettekanne keeldi dramaatilise tsensuri poolt ära.

Publikum oli seekord liigutaval kombel tsensuri poolt. Isegi Prantsuse keelse originaali ilmumine võeti suure sõimu ja mõnitusega vastu. Mõniteti Wilde Prantsuse keelt, mis seisis kõrgemal igast laitusest. Nääguteti ka selle kallal, nagu oleks Wilde oma kuulsa näidendi kirjutand eriti Sarah Bernard’ile.

Hiljem, kui Inglise keelne tõlge Aubrey Beardsley ilustustega ilmus, jagus sõim mõlema suure kunstniku vahel.

Kõige enne pääsis "Salome" näitelavale Pariisis. See oli 1896 a. Theätre Libre’is, ajal mil Oskar Wilde ise vangis istus. Vangikojast kirjutas ta „Salome" lavale toomise üle rõõmus olles muu seas oma sõbra Robert Rossi’ile.

.Ütelge Lugne Poe’le kuidas mind rõõmustab mu näidendi lavale toomine ja andke talle edasi minu südamlikuim tänu. Midagi ometi peab see tähendama, et mind veel mu suurimas häbis kunstnikuks peetakse."

"Salomele" on maailma kirjanduse suurimate arvustajate poolt nii mõndagi ette heidet, isegi plagieerimist. Põhjendatuim etteheide on vast see, et Wilde on ära segand Herodese Suure ja Herodese Antippase, kuid seegi on teht meelega, jälgides keskaja müsteeriume, kus Herodes kui tüüp figureerib. Mis puutub Eesti keelsesse tõlkesse, siis peab tõlkja kohustuseks järgmist seleta. Kõige päält on Eesti kirjanduse traditsioone silmas pidades igal pool paljuse teine pööre vastavalt tõlgit ainsuse teiseks pööreks (Teie = Sina).

Iseäralise mõju saavutamiseks on Johhanaani osa tõlgit eriti Piibli keelsena, põhjendes mõnd lahkuminekut originaalist sellega, et Eesti Piibli keel võrreldes teise rahvaste Piibli keelega on lahkuminev muust kirjakeelest.

"Salome" on, nagu öeld, Prantsuse keeles kirjutet, kust ta on tõlgit Inglise keele. Publikumi teadmatust kasutes on mitmed kirjastused teda Inglise keelest uuesti lasknud Prantsuse keele tõlki. Praegusel ajal, mil iga võõrakeelse raamatu saamine suurte raskustega on ühendet, ei ole Eesti keele tõlkjal korda läind kindlaks teha, kas tal on tõlkimises tegemist olnud originaaliga, või ühe sarnase tagasi-tõlkega.

Tõlkja.

SALOME

TEGELASED:
Herodes Antippas, Juudamaa nelivürst.
Johhanaan, prohvet.
Noor süürlane, ihukaitsjale päälik.
Tigellinus, noor roomlane.
Kappadooklane.
Nuublane.
Esimene soldat.
Teine soldat.
Herodiase paash.
Juudid, naatsareetlased ja teised.
Ori.
Naarnan, timukas.
Herodias, nelivürsti naine.
Salome, Herodiase tütar.
Salome näitsikud.

Püsilink: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:14342

1

2016-02-22